נגישות

השאירו פרטים ונחזור אליכם

שם מלא  
טלפון  
דוא"ל  
לקוח של בנק פאגי?  
אני מסכים לקבל בדוא"ל ובהודעות SMS דברי פרסומת והצעות שיווקיות מטעם הבנק
לתשומת ליבך, לא חלה עליך חובה חוקית למסור את הפרטים הנדרשים והדבר תלוי ברצונך והסכמתך. הפרטים שתמסור ו/או שימסרו לחברה אודותיך מצדדים שלישיים ישמשו לצורך התאמת השירותים שהחברה תוכל להציע לך ולמשלוח דברי פרסומת והצעות שיווקיות מטעם החברה (בכפוף להסכמתך לעיל). פרטים אלו יוחזקו כולם, או חלקם במאגרי המידע של החברה.
 
האשראי כפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו. אין לראות בפרסום זה משום הסכמה למתן אשראי כלשהו • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל • המבצע כפוף לתנאים המלאים המפורטים בטופס ההצטרפות למבצע • אין כפל מבצעים/הטבות, וההטבות המפורטות בפרסום זה ניתנות לניצול פעם אחת בלבד • השירות/המוצר/ההטבות המוצעות כפופים לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק, וכן להסדרים הנהוגים בבנק • הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות/המוצר המוצע או להפסיק להציעו בכל עת.
הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ שד' רוטשילד 42 ת"א, תל אביב -יפו