נגישות

השאירו פרטים ונחזור אליכם

שם מלא  
טלפון  
דוא"ל  
לקוח של הבנק הבינלאומי?  
אני מסכים לקבל בדוא"ל ובהודעות SMS דברי פרסומת והצעות שיווקיות מטעם הבנק
לתשומת ליבך, לא חלה עליך חובה חוקית למסור את הפרטים הנדרשים והדבר תלוי ברצונך והסכמתך. הפרטים שתמסור ו/או שימסרו לחברה אודותיך מצדדים שלישיים ישמשו לצורך התאמת השירותים שהחברה תוכל להציע לך ולמשלוח דברי פרסומת והצעות שיווקיות מטעם החברה (בכפוף להסכמתך לעיל). פרטים אלו יוחזקו כולם, או חלקם במאגרי המידע של החברה.
 
כפוף לתנאי הבנק. תוקף ההצעה עד לשינוייה/ביטולה ע"י הבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי ההצעה/ההטבות או להפסיקן בכל עת. השירותים והמוצרים המפורטים לעיל כפופים לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק ולפי העניין גם באתר הבנק www.fibi.co.il , וכן להסדרים הנהוגים בבנק. אין כפל הטבות, וההטבות ניתנות לניצול פעם אחת בלבד. המענק או ההטבה יינתנו ללקוח חדש בבנק הפותח חשבון פרטי (לא עסקי). אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. חשבון גולד: ההצטרפות למבצע מותנית בצירוף החשבון לשירות דואר און-ליין. הטבות המבצע מותנות בעמידה בפועל בתנאים ובתבחינים שונים כמפורט בטופס ההצטרפות למבצע. אין כפל מבצעים ואין מעבר ממבצע למבצע. ההטבות יינתנו ללקוח חדש בבנק הפותח חשבון פרטי )לא עסקי( ומותנות בכך שיופקדו בו, במהלך התקופה הרלוונטית לגבי כל אחת ההטבות, משכורות חודשיות בסך של, 7,000 ₪ ומעלה ו/או תיק השקעות )לא כולל נכסים פנסיונים כגון קופות גמל וקרנות השתלמות( בגובה של 100,000 ₪ ומעלה וכן בשימוש חודשי בסך 1,000 ₪ ומעלה בכרטיס אשראי שיונפק באמצעות הבינלאומי. הכל מפורט בטופס ההצטרפות למבצע. מבצע הייטק: ההצטרפות למבצע מותנית בצירוף החשבון לשירות דואר און-ליין. ההצטרפות למבצע כפופה לשיקול דעת הבנק בלב . ד הטבות המבצע מותנות בעמידה בפועל בתנאים ובתבחינים שונים כמפורט בטופס ההצטרפות למבצע. אין כפל מבצעים ואין מעבר ממבצע למבצע. ההטבות יינתנו ללקוח חדש בבנק הפותח חשבון פרטי )לא עסקי( ומותנות בכך שיופקדו בו, במהלך התקופה הרלוונטית לגבי כל אחת מההטבות, משכורות חודשיות בסך 5,000 ₪ ומעלה ו/או תיק השקעות )לא כולל נכסים פנסיונים כגון קופות גמל וקרנות השתלמות( בגובה של 75,000 ₪ ומעלה וכן בשימוש חודשי בסך 2,000 ₪ ומעלה בכרטיס אשראי שיונפק באמצעות הבינלאומי. הכל כמפורט בטופס ההצטרפות למבצע
בית הבנק הבינלאומי, שד' רוטשילד 42 תל אביב 668310