נגישות

השאירו פרטים ונחזור אליכם

שם מלא  
טלפון  
דוא"ל  
לקוח של הבנק הבינלאומי?  
אני מסכים לקבל בדוא"ל ובהודעות SMS דברי פרסומת והצעות שיווקיות מטעם הבנק
לתשומת ליבך, לא חלה עליך חובה חוקית למסור את הפרטים הנדרשים והדבר תלוי ברצונך והסכמתך. הפרטים שתמסור ו/או שימסרו לחברה אודותיך מצדדים שלישיים ישמשו לצורך התאמת השירותים שהחברה תוכל להציע לך ולמשלוח דברי פרסומת והצעות שיווקיות מטעם החברה (בכפוף להסכמתך לעיל). פרטים אלו יוחזקו כולם, או חלקם במאגרי המידע של החברה.
 
השירות / ההטבות, המפורטות בפרסום זה, מותנים בקיומו, בכל עת, של תיק השקעות שלא יפחת מסך של 300,000 ₪. אין לראות בפרסום משום הסכמה ו/או התחייבות למתן השירות ו/או מתן הטבה כלשהי. קבלת ההטבה ו/או השירות כפופים לתנאים המפורטים בהסכם ניהול ההשקעות עם הבינלאומי יוניק ניהול השקעות בע"מ (להלן:"החברה"), לחתימה על ההסכם ולעמידה בתנאיו. במקרה של אי עמידה בתנאי ההסכם, החברה תהא רשאית להפסיק את מתן ההטבות בכל עת. החברה רשאית להפסיק להציע, בכל עת, את ההטבות נשוא פרסום זה.
שד' רוטשילד 38, תל אביב 6688307